2 วิธีรักษาโรคตับแข็งด้วยสมุนไพร

โรคตับแข็ง

โรคตับแข็ง (Liver cirrhosis)

อาการของโรคตับแข็ง ผู้ป่วยตับแข็งในระยะแรกๆ จะยังไม่มีอาการ แต่หากเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ ก็จะเริ่มมีอาการแสดง โดยทั่วๆ ไป มักจะมาด้วยอาการอ่อนเพลีย เบื่ออาหาร น้ำหนักลดอย่างรวดเร็วในเวลาไม่นาน คลื่นไส้ อาเจียน หรือตัวเหลืองตาเหลืองได้ และนอกจากนั้นเมื่อการดำเนินของโรคเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ก็มักจะมีอาการแทรกซ้อนต่างๆ ตามมา ได้แก่อาการบวมต่างๆ ของร่างกาย ที่เห็นได้ชัดคือบริเวณท้องหรือที่เรียกว่าท้องมาน จากการที่ตับไม่สามารถสร้างโปรตีนอัลบูมินได้ หรือจะมีอาการเลือดออกง่ายจากการที่ตับไม่สามารถสร้างปัจจัยบางอย่างที่ทำให้เลือดแข็งตัวได้ นอกจากนี้ยังมีการคั่งของของเสียและน้ำดี ทำให้คันตามผิวหนังและผิวคล้ำดำ ไปจนถึงสูญเสียความสามารถในการจำและมีสติเลอะเลือนได้ สุดท้าย หากมีอาการรุนแรงมากขึ้นจนถึงอาเจียนเป็นเลือด อาจส่งผลเสียไปสู่ระบบต่างๆ ของร่างกาย โดยเฉพาะไตที่อาจจะไตวายได้

สาเหตุของการเกิดโรคตับแข็ง เกิดจากเนื้อตับถูกทำลายจะมีพังผืดแทรกและเบียดเนื้อตับที่ดีทำให้เลือดไปที่ตับน้อยลง โดยสาเหตุหลักๆ ที่พบในประเทศไทยคือเกิดจาก สุรา ไวรัสตับอักเสบ
     – ตับแข็งที่เกิดจากสุรามักเกิดหลังจากที่ได้ดื่มสุราเป็นปริมาณมาก เป็นระยะเวลานานโดยเชื่อว่าสุราทำให้การสันดาปของโปรตีน ไขมัน และ แป้งผิดไป
     – การเป็นไวรัสตับอักเสบเป็นเวลานาน จนเนื้อตับโดนทลายไปมากจนส่งผลให้เกิดผังผืดและเลือดมาเลี้ยงได้น้อย จนเกิดตับแข็ง
     – เกิดจากโรคที่ภูมิคุ้มกันมีการทำลายเนื้อตับ
     – เกิดจากการอุดกั้นของทางเดินน้ำดี
     – การได้รับสารพิษหรือยาบางอย่างเป็นเวลานานก็ทำให้เกิดโรคตับแข็งได้ เช่น ยาพาราเซตามอล

การรักษาเบื้องต้น ต้องรักษาที่สาเหตุที่ทำให้เกิดโรค เช่น ถ้าเกิดจากสุราก็ให้หยุดสุรา ถ้าเกิดจากยาก็ให้หยุดยา หรือเกิดจากไวรัสก็ให้ยาและการรักษาเพื่อรักษาไวรัสนั้น โดยปกติแล้วโรคตับแข็งไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่ทำได้เพียงชะลอหรือหยุดการดำเนินของโรคเท่านั้น นอกจากนั้นแล้วก็รักษาไปตามอาการแทรกซ้อนที่เกิด เช่น ถ้าบวม ก็ให้ยาลดบวม ถ้าคัน ก็ให้ยาแก้แพ้ เป็นต้น

การรักษาโรคตับแข็งด้วยสมุนไพร

1. ฟ้าทะลายโจร มีสรรพคุณช่วยกระตุ้นให้ร่างกายผลิตเนื้อเยื่อตับขึ้นมาใหม่ เพื่อทดแทนเนื้อเยื่อตับส่วนที่เสียหาย วิธีใช้ คือ นำใบฟ้าทะลายโจรสดมาล้างให้สะอาด แล้วนำมาต้มในน้ำที่กำลังเดือดเคี่ยวจนน้ำเริ่มเปลี่ยนสี แล้วจึงยกลง ทิ้งให้น้ำสมุนไพรหายร้อน จากนั้นนำน้ำสมุนไพรมาดื่มได้ทันที

2. นำต้น ใบ ดอก ผล ราก ของลูกใต้ใบสดๆ มา 1 กำมือ ผสมน้ำ 3 แก้ว ต้มจนเดือดแล้วเคี่ยวให้เหลือ 1 แก้ว ดื่มวันละ 3-4 เวลา ก่อนอาหาร

แสดงความคิดเห็น