2 วิธีรักษาโรคความดันโลหิตต่ำด้วยสมุนไพร

โรคความดันโลหิตต่ำ

โรคความดันโลหิตต่ำ (Hypotension) คือ ภาวะที่ค่าความดันโลหิตต่ำกว่า 90 – 50 มิลลิเมตรปรอทและหากความดันโลหิตต่ำมากๆ จะส่งผลให้เลือดในร่างกายเกิดการไหลเวียนช้าลง ทำให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายไม่เพียงพอ และเกิดลิ่มเลือดได้ง่ายและอาจทำให้หลอดเลือดเกิดการอุดตันขึ้นได้

อาการของโรคความดันโลหิตต่ำ โดยทั่วไปจะไม่มีอาการที่เด่นชัด แต่จะมักพบบ่อยๆ ว่าผู้ที่มีความดันโลหิตต่ำจะเวียนศีรษะหน้ามืดได้ง่าย โดยเฉพาะเวลาเปลี่ยนอิริยาบถ เพราะเป็นผลมาจากระบบหมุนเวียนเลือดที่ช้าลง นอกจากนั้นยังมักรู้สึกอ่อนเพลียแม้ว่าจะนอนเต็มอิ่มแล้วก็ตาม ในรายที่มีความดันโลหิตต่ำมากๆ อาจหูอื้อ ตาลาย ปวดศีรษะ หลัง หรือบั้นเอว สมองล้า ขี้ลืม ไม่มีสมาธิ และมือเท้าเย็น หรือชักหมดสติ หรืออาจเสื่อมสมรรถภาพทางเพศไปเลยก็ได้

สาเหตุของโรคความดันโลหิตต่ำ เกิดได้จากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นความดันต่ำอันเกิดจากภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดแดงของปอด หรือลิ้นหัวใจทำงานผิดปกติ เพราะอัตราการส่งเลือดออกจากหัวใจลดลง หรืออาจเพราะกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแอ ส่งผลให้บีบตัวได้ไม่ดี นอกจากนั้นยังเกิดจากสาเหตุปัจจัยภายนอกที่มากระทบ เช่น การดื่มน้ำน้อย การเสียน้ำมากหรือการเสียเลือดมาก การเจ็บป่วยที่ส่งผลให้นอนนานๆ ไม่มีการออกกำลังกาย ยาบางชนิด เป็นต้น

การรักษาเบื้องต้น ขั้นแรกให้รักษาตามสาเหตุที่ทำให้ความดันโลหิตต่ำ เช่น ถ้าหากเกิดจากการขาดน้ำก็อาจจะให้ดื่มเกลือแร่หรือให้สารน้ำทางหลอดเลือด หากเกิดจากการเสียเลือดก็ต้องให้เลือด นอกจากนั้น หากเป็นเรื้อรังโดยไม่พบสาเหตุที่อันตราย สามารถรักษาโดยการดื่มน้ำมากๆ การออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยวันละ 15-30 นาที อย่างสม่ำเสมอ และการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์

การรักษาโรคความดันโลหิตต่ำด้วยสมุนไพร

     1. พริกไทยแห้ง 15 กรัม และผงดีปลีเปล่า 15 กรัม ต้มกับน้ำ 1 ลิตร พอเดือด ทิ้งไว้ให้อุ่นจึงนำน้ำมาดื่มครั้งละ 1 แก้ว 2 เวลาเช้า-เย็นก่อนอาหาร จะช่วยเพิ่มความดันโลหิตให้สูงขึ้นได้

     2. สูตรที่ 2 ส่วนประกอบอาจจะมากหน่อย แต่ได้ผลดีมาก สูตรนี้ประกอบไปด้วย ดอกคำฝอย ฝาง ว่านสบู่เลือด ผักเป็ดแดง เถาคันแดง กระเพราแดง เทียนแดง โกฐหัวบัว รกมะดัน ใบมะขามอ่อน เมื่อได้สมุนไพรครบทั้งหมดแล้ว ให้นำสมุนไพรทั้งหมดมาต้มหรือบดรวมกันเพื่อรับประทาน โดยการรับประทานนั้นสามารถเลือกได้ 2 วิธี คือ บดเป็นผงแล้วนำมาอัดใส่แคปซูล รับประทานวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น ครั้งละ 3-4 แคปซูล หรือจะรับประทานแบบต้ม โดยให้ต้มสมุนไพรทั้งหมดกับน้ำ 3 ลิตร ต้มให้เดือดเคี่ยวจนเหลือเพียง 1 ลิตร ดื่มวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น โดยดื่มครั้งละ 30 cc.

แสดงความคิดเห็น